EFFEKTIVISER KONFLIKT-HÅNDTERING

Nøgd er et analyse- og beslutningsverktøy som gir ledere, HR og konsulenter muligheten til å etablere en digitalt støttet prosess for trygg og effektiv håndtering av samarbeidsproblematikk og konflikter i organisasjoner. Nøgd tilfører verdi gjennom å:

► EFFEKTIVISERE innsamling av data om konflikten
► ANALYSERE konflikten mer helhetlig, som grunnlag for organisasjonslæring
► ANBEFALE råd om beste metode og videre prosess basert på forskning, praktisk ekspertise og historiske tiltak som har fungert godt
► MONITORERE effekter av tiltakene for å muliggjøre positiv utvikling av tiltaksfasen
► VEILEDE prosessen steg for steg på en trygg måte


Har du en utfordrende arbeidsmiljøsituasjon pågående og ønsker å drøfte løsninger på denne? Book et møte med oss i dag så tar vi en uforpliktende prat om caset. 

Book et uforpliktende møte i dag

nøgdprodukter

Få full oversikt over samarbeidsproblemet eller konflikten
Konfliktanalyse
Sammenligne medarbeideres syn på en konflikt>

 


Konfliktanalyse

med fokus på mennesker og relasjoner

Frigjør tid i konflikthåndteringen

Nøgd effektiviser analyse- og planarbeidet

Ledere bruker mye tid på konflikthåndtering uten gode støtteverktøy


Frigjør tid til fremdriftsplanen da Nøgd foreslår videre prosess 

En treffsikker konfliktanalyse frigjør tid til å skape relasjoner


Effektive og trygge prosesser gir rom til fokus på relasjoner og løsning