EFFEKTIVISER KONFLIKT-HÅNDTERING

Nøgd er et analyse- og beslutningsverktøy som gir ledere, HR og konsulenter muligheten til å etablere en digitalt støttet prosess for trygg og effektiv konflikthåndtering i organisasjoner. Nøgd tilfører verdi gjennom å:

EFFEKTIVISERE innsamling av data om konflikten
ANALYSERE konflikten mer helhetlig, som grunnlag for organisasjonslæring
ANBEFALE råd om beste metode og videre prosess basert på forskning, praktisk ekspertise og historiske tiltak som har fungert godt
MONITORERE effekter av tiltakene for å muliggjøre positiv utvikling av tiltaksfasen
VEILEDE prosessen steg for steg på en trygg måte

Kontakt oss for en presentasjon

nøgdprodukter

Få full oversikt over samarbeidsproblemet eller konflikten
Konfliktanalyse
Sammenligne medarbeideres syn på en konflikt>

 


Konfliktanalyse

med fokus på mennesker og relasjoner

Frigjør tid i konflikthåndteringen

Nøgd effektiviser analyse- og planarbeidet

Ledere bruker mye tid på konflikthåndtering uten gode støtteverktøy


Frigjør tid til fremdriftsplanen da Nøgd foreslår videre prosess 

En treffsikker konfliktanalyse frigjør tid til å skape relasjoner


Effektive og trygge prosesser gir rom til fokus på relasjoner og løsning