Når det kommer til konflikter, gjelder prinsippet om å smi mens jernet er lunkent. Tidlig analyse og forståelse av en konflikt blant berørte er en stor fordel. Svar på et utvalg spørsmål under for å påbegynne konflikt forståelsen.

Fyll ut skjemaet under og motta en oversiktlig rapport i pdf format.

  1. Anerkjenner partene at det er en konflikt?
  2. Er en eller flere parter sykemeldt på grunn av konflikten?
  3. Er det signaler om at ytringsklima i arbeidsmiljøet er mistenksomt?
  4. Synes partene i konflikten å være jevnbyrdige (symmetriske)?
  5. Er det beskrivelser av atferd/utsagn som indikerer at partene ikke trives?
  6. Har nærmeste leder (eller overordnet leder) forsøkt å håndtere konflikten så snart den ble kjent?
  7. Om konflikt oppstår, så håndterer lederne konflikten på en konstruktiv og ryddig måte
  8. Jeg vet hvor jeg skal henvende meg om det er uenigheter og konflikter i arbeidsmiljøet
  9. Min organisasjon har gode systemer og metoder for håndtering av konflikter
  10. Tillitsvalgte og Vernetjenesten bidrar konstruktivt når konflikter oppstår i organisasjonen